Selecteer een pagina

PRIVACYVERKLARING

Voor de leesbaarheid van deze privacyverklaring hebben we deels gebruik gemaakt van de we-vorm.

Waar ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze‘ staat, wordt ons bedrijf Simple-Hearted bedoeld. Waar ‘je’, ‘jij’, ‘jouw’ of ‘jou’ staat wordt jij als cliënt bedoeld.

Bedrijfs- en contactgegevens:

Simple-Hearted
Barkey Wolfstraat 6
4494 NP GEERSDIJK
NEDERLAND

+31(0) 6 45 02 46 43
+31(0) 6 33 04 82 76
info@simple-hearted.nl

KvK nummer: 71794654
BTW nummer: 858852391B01

Verwerking persoonsgegevens:

Simple-Hearted verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die Simple-Hearted verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • gegevens over je activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Simple-Hearted verwerkt:

De website en/of diensten van Simple-Hearted hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Simple-Hearted kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Simple-Hearted adviseert ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat Simple-Hearted zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@simple-hearted.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel en grondslag waarop Simple-Hearted persoonsgegevens verwerkt:

Simple-Hearted verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • het verzenden van nieuwsbrieven en/of informatie en/of aanbiedingen
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Simple-Hearted uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Simple-Hearted

Simple-Hearted analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Simple-Hearted verwerkt ook persoonsgegevens van jou als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Simple-Hearted neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

Simple-Hearted bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Concreet:

 • gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan 2 jaar, behalve de factuurgegevens
 • gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt
 • factuurgegevens worden conform de wetgeving 7 jaar bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden:

Simple-Hearted verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die Simple-Hearted gebruikt:

Simple-Hearted gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website www.simple-hearted.nl wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Simple-Hearted  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst Simple-Hearted cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Op deze pagina staat een overzicht van de gebruikte cookies

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Simple-Hearted en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij Simple-Hearted een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@simple-hearted.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ook willen we je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens:

Simple-Hearted neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wanneer je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@simple-hearted.nl.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van Simple-Hearted?

Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een e-mail sturen naar info@simple-hearted.nl.

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 23 april 2021

Simple-Hearted behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Wij raden je dan ook aan om regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.