+31(0) 6 45024643 info@simple-hearted.nl

Het leven is absoluut niet wat je overkomt, het leven is wat je ervan maakt!
Lange tijd hebben Wim en ik onze dromen niet geleefd.
Allebei afzonderlijk hadden we zo onze belemmerende overtuigingen over onszelf, die -achteraf gezien- duidelijk doorschemerden in ons gedrag en in de keuzes die we maakten. 

We hadden allebei het idee dat ons leven bestond uit niet veel meer dan werken, eten en slapen. We haalden geen voldoening uit het werk wat we toen deden, we aten niet perse gezond, deden weinig aan beweging en spendeerden amper tijd aan het doen van leuke dingen. En we voelden ons niet bij machte om ook maar iets te veranderen. We voelden ons flink slachtoffer van het Leven zelf.

Natuurlijk hadden we onze dromen, hele grote dromen zelfs, over een heel ander leven, maar die dromen hadden we zo diep mogelijk weggestopt. Want we hadden allebei onvoldoende geloof en vertrouwen in onszelf en in het kunnen realiseren van onze dromen. We zagen allerlei leeuwen en beren op de weg krioelen en brullen. Er geen besef van hebbende dat die leeuwen en beren slechts een projectie waren van onze eigen negatieve gedachten en overtuigingen over onszelf.

Nee, er was niemand en geen enkele omstandigheid die ons gevangen hield. We deden het volledig zelf. Er was niemand die ons dwong om te blijven doen wat we deden en het waren niet de omstandigheden. De oorzaak lag in onze overtuigingen over onszelf.

Dit soort overtuigingen veranderden volledig toen we in aanraking kwamen met hypnose en hypnotherapie. Toen gingen onze ogen open: wij waren zelf de belemmering, het obstakel en het probleem! Het waren onze negatieve gedachten, meningen en overtuigingen over onszelf die ons tegenhielden om persoonlijk te groeien, om de beste versie van onszelf te worden en om het leven te creëren waar we stiekem van droomden.

En toen viel elk excuus en elke ja-maar weg…..
Toen was er geen ander en geen enkele situatie meer om ons achter te verschuilen. 

Wij en wij alleen zijn verantwoordelijk voor onszelf, ons leven en wat we van ervan maken. 

Niet alleen onze overtuigingen zijn volledig veranderd, wij persoonlijk en ons hele leven is dusdanig veranderd dat we in het hier en nu heerlijk bezig zijn om onze dromen te leven. Zoals onze droom Simple-Hearted, onze praktijk voor coaching en hypnotherapie, waar we andere mensen begeleiden om hún beperkende overtuigingen te tackelen. We eten gezonder, bewegen meer en maken tijd voor leuke dingen. Nee, het leven is absoluut niet wat je overkomt, het leven is wat jij er zelf van maakt! 

Interne of externe locus of control. Wat doe jij het meest?
Draag jij de verantwoordelijkheid voor jezelf en je eigen leven? Voor alles wat jij denkt, verwacht, voelt en doet? Of plaats je deze verantwoordelijkheid liever buiten jezelf? 

Hoor jij jezelf regelmatig zeggen:

“Het leven overkomt mij.”
“Het ligt niet aan mij, het ligt aan die ander.”
“Zo ben ik nu eenmaal.”
“Het zit me niet mee in het leven.”
“Als je geboren bent voor een kwartje, wordt je nooit een dubbeltje.”

Dan is de kans groot dat jouw overtuigingen in het kader Externe locus of control vallen. Mijn watte?? Locus of control is de mate waarin jij de oorzaak van wat er in jouw leven gebeurt bij jezelf of juist buiten jezelf zoekt. Elk mens gedraagt zich -in een zekere mate- zowel volgens een Interne als een Externe locus of control. (J.B. Rotter en H.M. Lefcourt) 

Mensen die zich hoofdzakelijk gedragen naar een Externe locus of control geloven dat hun leven door omgeving, toeval, God of het lot wordt bepaald. Het al dan niet behalen van gestelde doelen wordt toegeschreven aan oorzaken van buitenaf zoals toeval, geluk, andere mensen, etc. Deze mensen voelen zich meestal slachtoffer van het Leven zelf en geloven dat ze weinig tot geen invloed kunnen uitoefenen op de vormgeving van hun leven.

Mensen die zich hoofdzakelijk gedragen naar een Interne locus of control geloven daarentegen dat ze hun eigen leven zelf bepalen en vormen. Deze mensen geloven dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het succes of mislukken van het behalen van een bepaald doel. Ze schrijven resultaten toe aan eigen goede en minder goede kwaliteiten, gedrag en karakter. Dit komt overeen met je verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en je leven.

Zowel de Interne als de Externe locus of control zijn een vorm van menselijke algemene verwachtingen. Persoonlijk omschrijven wij ze liever als overtuigingen. Een overtuiging is iets waar je heilig in gelooft dat het waar is zonder te toetsen of het ook echt zo is. En omdat je niet twijfelt of het waar is en je er heel sterk in gelooft, ga je jezelf ernaar gedragen en daardoor wordt je geloof ook jouw waarheid.

Alles begint met 1 gedachte!
Alles begint met 1 gedachte. En die ene gedachte vormt al snel een hele zwerm van gelijksoortige gedachten. Die zwerm met gedachten maakt gelijkgestemde emoties in jou wakker en zorgt voor bijpassende lichamelijke gevoelens. Deze emoties beïnvloeden en bepalen vervolgens jouw keuzes en gedrag. Jouw keuzes en gedrag bepalen vervolgens jouw resultaten, werkelijkheid en in grote mate de reactie van de buitenwereld. 

Je hebt ALTIJD een keus!
Nee, je bent geen slachtoffer van de ander of van de situatie! Integendeel, jouw leven is een schildersdoek en jij bent de schilder. Jij bepaalt welk meesterwerk jouw leven al dan niet gaat worden. Jij bepaalt het tafereel op het doek, de sfeer en de kleuren. Ga je voor een donker, grauw doek of spatten de kleuren ervan af? Wordt het een meesterwerk a la Rembrandt? Of ga je voor een meesterwerk a la Karel Appel? Jij bepaalt. 

Begrijp ons goed, natuurlijk gebeuren er verschrikkelijke, hartverscheurende dingen waar jij weinig tot geen invloed op hebt. Je hebt geen invloed op natuurgeweld, je hebt geen controle over oorlogen en je kunt er niets aan doen wanneer een geliefde sterft. En helaas bestaan er ook situaties waarin jij onvrijwillig de gevolgen draagt van keuzes die een ander heeft gemaakt. Zoals de gevolgen van geweld, verkrachting, moord en diefstal. 

Tegelijkertijd blijf jij en jij alleen verantwoordelijk voor jezelf en jouw leven. Wat er ook gebeurt in jouw leven, jij en jij alleen blijft 100% verantwoordelijk voor wat je denkt, voelt, verwacht en voor hoe jij jezelf gedraagt. Jij blijft 100% verantwoordelijk voor de invulling van jouw leven. Jij en jij alleen. En waar jij wél ALTIJD alle invloed op hebt, is hoe jij omgaat met de gevolgen van dit soort situaties in het hier en nu. Ook al voelt het misschien nog niet zo, jij hebt ALTIJD zelf de keus in wat je denkt, verwacht, voelt en doet. Jij bent de schilder, jij bepaalt de invulling van het doek!

Want hoe ga jij jezelf gedragen wanneer de oorlog voorbij en de vrede gesloten is? Welke keuzes ga jij maken wanneer jouw geliefde ter aarde is gedragen of is meegenomen op de vleugels van de wind? Hoe ga jij jouw leven inrichten NA die geweldpleging, NA die verkrachting of NA die roofoverval? Groei jij sterker en creëer jij jouw eigen toekomst? Of blijf je hangen in het verleden, herhaal je in je hoofd en in gedrag nonstop wat er is gebeurd en blijf je jezelf in de slachtofferrol duwen? Kies je ervoor om -ongeacht wie en ongeacht wat-  jouw dromen te realiseren en het leven te creëren waar je van droomt? 

Heb jij ambitie om persoonlijk te groeien, de beste versie van jezelf te worden en effectief door het leven te gaan? Neem dan deze gouden tip ter harte: LEER JE VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN. 

Je leven is niet iets wat je overkomt, je leven is wat jij ervan maakt!

Leer je verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en jouw leven, voor:

-je gedachten, emoties en gevoelens
-je belevingswereld en verwachtingen
-de keuzes die je maakt en de gevolgen van die keuzes
-je inschattingen, beslissingen en missers
-je motivatie, behoeften en de invulling van die behoeften

Ben jij bereid 100% verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en je leven? Ben jij bereid te doen wat nodig is? Ben je op weg maar kan het nog beter? Neem dan nu contact met ons op en ontdek de kracht van hypnotherapie!

Met een warme groet,

Wim en Jeanet