HOE GEZOND IS JOUW ADEMHALING?

TEST HET HIER!

Op deze pagina staan twee simpele testen die je heel eenvoudig thuis kunt uitvoeren. Beide testen geven je meer inzicht in de gezondheid van jouw ademhaling. Want dat je vanzelf ademt, wil niet zeggen dat je ook gezond ademt. En ook in het geval van de ademhaling is van toepassing: meten is weten.

TEST: GOLFJES TEKENEN

Het doel van deze oefening is het bewust worden en meten van je huidige ademhalingsfrequentie. Je ademhalingsfrequentie is het aantal keren dat je per minuut ademhaalt. Een gezonde ademhalingsfrequentie in rust bedraagt 6-10 ademhalingen per minuut.

Vermijd zoveel mogelijk het beïnvloeden van je ademhaling tijdens deze oefening. Observeer je ademhaling, zonder oordeel.

Voer de oefening als volgt uit:

  1. Leg pen, papier en een timer gereed.
  2. Zet de timer op 3 minuten.
  3. Ga rechtop zitten aan een tafel of bureau.
  4. Start de timer.
  5. Teken nu rustig en kalm ‘golfjes’ op het papier: teken een lijn omhoog bij elke inademing en een lijn omlaag bij elke uitademing. Wanneer je niet ademt, houd je je pen stil!
  6. Na afloop tel je het aantal golfjes die je getekend hebt. Deel dit aantal door 3 en je weet je ademfrequentie per minuut.

TEST: INDICATIEMETING KOOLDIOXIDETOLERANTIE

Deze meting en tabel zijn ontwikkeld door dokter Konstantin Buteyko. Hij was een Russische arts en professor die vijftig jaar van zijn leven heeft besteed aan het helpen van tienduizenden mensen om hun ademhaling te verbeteren.

Hoe kort of lang je na het uitademen zonder adem kunt blijven is een indicatie van je  kooldioxidetolerantie en gezondheidstoestand. Simpel gezegd: hoe korter je zonder adem kunt blijven, hoe slechter je kooldioxidetolerantie en daardoor je gezondheid. En hoe langer je zonder adem kunt blijven, hoe beter je kooldioxidetolerantie en daardoor je gezondheid.

AANDACHTSPUNTEN TIJDENS DE METING:
– houd je mond dicht gedurende de hele meting!
– doe de meting vanuit ontspanning.

VOER DE METING ALS VOLGT UIT:
1. Houd pen, papier en een timer gereed.
2. Ga ontspannen op een stoel zitten, met een rechte rug. Adem eerst een aantal keren rustig in en uit door je neus.
3. Adem nu nog een keer rustig in en uit door je neus en knijp vervolgens je neus na het uitademen dicht en blijf leeg. Start de timer.
4. Zodra je de eerste aandrang voelt om te ademen*, laat dan je neus los, stop de timer en adem weer rustig in en uit door je neus, op dezelfde manier als dat je begonnen bent. Check je score in onderstaande tabel.

 

* LET OP: als je het aan het eind van de meting nodig hebt om krachtig in te ademen, heb je je adem te lang ingehouden. Iets wat vrij gebruikelijk is in onze huidige samenleving waar veel aandacht wordt besteed aan presteren. Het gaat er bij deze meting om hoe lang je leeg kunt blijven vanuit ontspanning, dus niet vanuit wilskracht!

Wanneer je de drang voelt om te ademen, kun je slikreflexen ervaren of het gevoel hebben dat je middenrif onvrijwillig naar beneden wordt gedrukt. Wanneer dit gebeurt, is het tijd om de timer te stoppen en het aantal seconden te noteren.

Gezondheidsstatus

Tijd zonder adem

Geen symptomen, optimale gezondheid

60 seconden

Zeer goede gezondheid, de meeste symptomen zijn helemaal weg

40 seconden

Goede gezondheid, symptomen aanwezig bij blootstelling aan een trigger

30 seconden

Symptomen zijn vaak aanwezig

20 seconden

Veel verschillende symptomen altijd aanwezig

10 seconden

Medicijnen, ziekten, zeer zware ademhaling

3-5 seconden

Niet zo best….

0 seconden