Selecteer een pagina

Anti Spam Beleid

Anti Spam Beleid

Simple-Hearted verstuurt gratis informatieve tips en/of informatie via e-mail nadat een inschrijver zich “double optin” heeft bevestigd. Daarnaast kan Simple-Hearted  eigen ontwikkelde tools en producten aanbieden via e-mail en via de site simple-hearted.nl.

Simple-Hearted heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: een grote hoeveelheid e-mail verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijzen en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde e-mail versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geldt voor zowel consumenten als bedrijven)

Simple-Hearted zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Elke inschrijver dient zich “double opt-in” te bevestigen.

Wanneer iemand zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of andere gratis producten dient deze inschrijving nog geactiveerd te worden door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.

Klanten

Klanten van Simple-Hearted worden automatisch op de verzendlijst gezet. Uiteraard hebben klanten ook altijd de mogelijk om zich af te melden van de verzendlijst door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail. Hierdoor ontstaat mogelijk wel een probleem omdat we je dan niet meer op de hoogte kunnen stellen van belangrijke zaken met betrekking tot onze diensten.