Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Simple-Hearted

Bij het aangaan van een sessie en/of traject bij Simple-Hearted ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.

Wij verbinden ons ertoe alle kennis en ervaring te gebruiken die we tot onze beschikking hebben, om je zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om je in een goede staat van hypnose te kunnen brengen. Op dezelfde manier verwachten we inzet van jou. Of je in hypnose gaat of niet hangt van jezelf af. Wanneer je onze instructies precies opvolgt, ga je gegarandeerd in hypnose.

Alles wat in het contact tussen Simple-Hearted en de cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld.

Prijzen en betaling

De prijzen zijn (indien hiertoe wordt beslist door beide partijen) voor het gehele traject en niet per sessie of per uur. Het traject wordt persoonlijk afgestemd om het beoogde doel te bereiken. Voor het gehele traject wordt een vast tarief en het aantal sessies afgesproken. Bij het aangaan van het traject ga je akkoord met het afgesproken tarief.

De factuur voor het traject wordt via e-mail verzonden en dient voldaan te zijn voor aanvang van de eerste sessie.

Het is zeer gewenst om het gehele traject af te maken. Indien het doel van het traject, volgens de cliënt en niet door Simple-Hearted, na 1 sessie is bereikt, en de cliënt geen verdere sessies wenst in te plannen, dient nog steeds het afgesproken bedrag van het gehele traject betaald te worden.

Een traject wordt nog niet vergoed door de ziektekostenverzekering, maar vanwege het blijvende effect op de geestelijke én lichamelijke gezondheid is een traject bij Simple-Hearted de investering meer dan waard.

Afmelden

Het afmelden van een consult dient, door de cliënt, schriftelijk (via de mail) en uiterlijk 48 uur van tevoren te geschieden. Indien binnen de gestelde 48 uur van tevoren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.

Simple-Hearted behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor zij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Bij het niet komen op een consult zonder een afmelding wordt de consultprijs volledig doorberekend. 

Opname

Voor de veiligheid voor zowel de cliënt als Simple-Hearted worden de sessies opgenomen. Deze opnames worden uitsluitend gebruikt voor de veiligheid en blijven vertrouwelijk.

Verantwoordelijkheid cliënt

Simple-Hearted geeft geen medisch advies en vervangt geen medische behandeling.

De cliënt dient zelf contact op te nemen met zijn arts, psychiater, specialist of andere hulpverlener over het aangaan van een traject.

In het geval van ernstige psychische aandoening is het volgen van een traject ten strengste af te raden. Indien de cliënt kiest voor een traject is hij volledig verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van de therapie.